Pravne Usluge

Zastupanje Klijenata

Pružamo pravne usluge za širok spektar pravnih područja, od naizgled jednostavnih slučajeva do složenijih postupaka. Bez obzira sa čime se suočavate, mi smo ovdje kako bismo Vas savjetovali ili vodili odgovarajući postupak u Vaše ime. Ispod je popis naših najpopularnijih područja prakse.

Ured pruža pravne usluge savjetovanja i zastupanja u području trgovačkog prava i prava društava domaćim i stranim pravnim osobama u njihovom svakodnevnom poslovanju.

 •  Osnivanje trgovačkih društava i njihovih podružnica, te njihov upis u sudski registar
 • Sastavljanje internih akata društva i priprema glavne skupštine
 • Pravno savjetovanje u svezi upravljanja i nadzora nad društvom
 • Zastupanje u trgovačkim sporovima

Ured pruža pravnu pomoć u pripremi i provedbi postupka pripajanja i spajanja društva (M&A), što uključuje sljedeće usluge:

 • Pravno savjetovanje o poslovnom restrukturiranju
 • Priprema i provođenje postupka spajanja, pripajanja, preuzimanja i likvidacije
 • Pravni due diligence
 • Izrada transakcijske dokumentacije
 • Zastupanje pred nadležnim sudovima i regulatornim agencijama
 • Pravna podrška pri kupnji / prodaji određene imovine

Našim klijentima pružamo pravne usluge savjetovanja u oblasti nekretnina i stvarnih prava na nekretninama, graditeljstva i projektnog financiranja. Pružamo pravnu pomoć u projektu izgradnje nekretnina domaćim i stranim investitorima u svim fazama razvoja investicije, počevši od poslova u vezi s pripremom zemljišta za izgradnju, ishodovanja posebnih uvjeta građenja i priključenja na komunalnu infrastrukturu, uređivanja imovinskopravnih odnosa, porezno pravnih rješenja, pregovora i sklapanje poslova s financijskim i ostalim institucijama, do evidentiranja i upisa objekta u katastarske i zemljišne knjige.

 • Izrada ugovora o kupoprodaji, darovanju, zakupu i najmu nekretnina
 • Uređivanje imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje nekretnina
 • Priprema i savjetovanje u predinvesticijskim aktivnostima – Pravni due diligence
 • Pravni due diligence
 • Zastupanje u upravnim postupcima radi ishodovanja akata za gradnju i uporabu
 • Zastupanje u zemljišnoknjižnim postupcima
 • Izrada ugovora o građenju (FIDIC)

Ured pruža pravne usluge savjetovanja u području bankarskog i financijskog prava. Sudjeluje u pregovorima i sklapanju poslova s financijskim i ostalim institucijama kod projektnog financiranja, restrukturiranja financiranja, osiguranja potraživanja i sl.

Također, društvo pruža usluge u području tržišta kapitala i investicijskih fondova.

Odvjetnički Ured pruža usluge zastupanja u svim vrstama sporovima pred nadležnim sudovima ili u arbitražnim postupcima, kao i u postupcima mirenja.

 • Zastupanje u parničnim postupcima
 • Zastupanje u arbitražnim postupcima i postupcima mirenja
 • Zastupanje u ostavinskim postupcima
 • Zastupanje u sporovima o zaštiti tržišnog natjecanja
 • Zastupanje u ovršnim postupcima i postupcima osiguranja
 • Zastupanje u predstečajnim i stečajnim postupcima

Ured pruža pravnu pomoć klijentima koji sudjeluju u postupcima javne nabave.

 • Zastupanje ponuditelja u postupcima javne nabave
 • Prikupljanje dokumentacije, te sastavljanje i podnošenje ponuda na javne natječaje
 • Pravno savjetovanje u postupcima javne nabave, te izrada ugovora
 • Zastupanje u pojedinačnim i kolektivnim radnim sporovima
 • Pravno savjetovanje i izrada odgovarajuće dokumentacije iz područja radnog prava (ugovora o radu, pravilnika o radu i drugih internih akata poslodavca)
 • Zastupanje u pregovorima oko sklapanja kolektivnih ugovora i tumačenje njihovih odredbi
 • Zastupanje u upravnim postupcima i upravnim sporovima
 • Zastupanje u poreznim postupcima
 • Zastupanje u postupcima inspekcijskog nadzora

Pravno savjetovanje i zastupanje stranaka u provođenju ostavinskih postupaka u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na nove nadležnosti nasljeđivanja unutar Europske Unije, a koje proizlaze iz Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine;

 • Zastupanje u postupcima radi naknade štete pred osiguravajućim kućama (prijava štete, sastavljanje i podnošenje odštetnih zahtjeva, sklapanje nagodbe s osiguravajućom kućom)
 • Zastupanje u sudskim parničnim postupcima radi naknade štete
 • Imovinskopravni zahtjevi oštećenika u kaznenim i prekršajnim postupcima

Trebate Profesionalni Pravni Savjet?

Molimo ispunite donji obrazac o svojim pravnim pitanjima za savjetovanje i procjenu slučaja.

Obratite nam se za Savjetovanje i Procjenu Slučaja

Rješavanje sporova kroz pravosudni sustav može biti zbunjujuće i zastrašujuće iskustvo.

Odlučni smo u tome da vam pomognemo u prijateljskom okruženju usmjerenom na klijenta u kojem su pitanja uvijek dobrodošla, a odgovori i pomoć koja vam je potrebna samo nadomak telefonskog poziva. 

Ponedjeljak - Petak
8:00 - 17:00